• Gratis forsendelse
 • Altid de bedste tilbud
 • Det fulde sortiment
 • Tankesports officielle webshop
Indkøbskurv Indkøbskurv
Toon winkelwagen

Privacy Statement

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger - Telegraaf Media Groep N.V. (TMG)

På denne side finder du TMG's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tankesport/Keesing Danmark A/S er en del af TMG.


TMG er den største hollandske mediegruppe med førende markedspositioner bl.a. inden for dagblade, (kryds og tværs)blade, radio og digitale tjenester, såsom websites og (mobile) applikationer.
Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for alle produkter, tjenester og aktiviteter, som TMG og dens datterselskaber tilbyder, medmindre disse udtrykkeligt håndterer deres egne erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger. Klik her for en oversigt over TMG's aktiviteter.

Generelt

Når du indgår et abonnement, bestiller en publikation, tilmelder dig et e-mailnyhedsbrev, deltager i en kampagne, benytter vores digitale tjenester, kontakter TMG eller på anden måde bruger TMG's (eller dens selskabers) tjenester, så bliver de personlige oplysninger, som du har givet og bruger, registreret og behandlet.

Den ansvarlige for behandlingen af oplysningerne er Telegraaf Media Groep N.V., Basisweg 30, 1043 AP Amsterdam - Holland. Databasen er tilmeldt den ansvarlige myndighed for beskyttelse af personlige oplysninger [College Bescherming Persoonsgegevens] i Haag.

TMG synes det er vigtigt at behandle dine personlige oplysninger omhyggeligt og fortroligt. TMG overholder derfor både loven om beskyttelse af personlige oplysninger [Wet Bescherming Persoonsgegevens], telekommunikationsloven [Telecommunicatiewet] og adfærdskodekser opstillet af DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association).

Formål med databasen

TMG kan anvende de leverede personlige oplysninger til følgende formål:

 • indgåelse og udførelse af aftalen, f.eks. for at levere de produkter, tjenester eller information, som du har valgt;
 • fakturering, såfremt du har købt en tjeneste eller produkt, der leveres mod betaling;
 • din mulighed at indsætte og udveksle information via én af TMG's digitale tjenester eller kontakte andre brugere af disse digitale tjenester;
 • orientering om TMG's produkter og tjenester;
 • fremsendelse af nyhedsbrev, brugerinformation, servicemeddelelse eller en anden (eventuelt elektronisk) meddelelse;
 • din mulighed at logge ind via tredjeparters sociale medietjenester;
 • visning af målrettede annoncer; der kan f.eks. blive vist en annonce for et produkt eller tjeneste, som TMG mener, vil interessere dig ud fra de oplysninger, der er registreret;
 • overholdelse af love og regler, som gælder for TMG.

Dine personlige oplysninger kan blive udvekslet med eller stillet til rådighed for alle TMG's datterselskaber i forbindelse med ovennævnte formål.

Ved brug af vores digitale tjenester er det muligt, at der automatisk oprettes en konto til dig, hvor de personlige oplysninger, som du allerede har givet i forbindelse med én af vores andre tjenester, anvendes.  Når du bruger forskellige TMG-produkter og/eller tjenester, er det muligt, at de oplysninger, som du har givet i den forbindelse, kombineres med oplysninger fra (brugen af) andre TMG-produkter og/eller tjenester.

Videregivelse af oplysninger til tredjeparter

Uden din udtrykkelige tilladelse gives dine oplysninger ikke til parter, der ikke er en del af TMG-koncernen, jf. dog følgende. Uden din udtrykkelige tilladelse kan dine oplysninger gives videre til parter, som TMG inddrager i udførelsen af sine tjenester (f.eks. leverandøren af det produkt, som du har bestilt). I så fald anvendes dine oplysninger kun til det formål, som du har givet dem til (f.eks. leveringen af produktet). Derudover er det muligt, at TMG på grund af love og regler er forpligtet til at udlevere bestemte oplysninger, f.eks. til politiet i forbindelse med en efterforskning. TMG udleverer i disse tilfælde kun oplysninger, såfremt det er klart, at der foreligger en retlig forpligtelse til at udlevere oplysninger. Sluttelig kan TMG videregive dine oplysninger til tredjeparter, f.eks. såfremt en tredjepart mener, at indholdet i din annonce krænker hans intellektuelle ejendomsrettigheder, eller der er tale om ulovlige ytringer på ét af de fora, som TMG stiller til rådighed. I sådanne tilfælde giver TMG dine oplysninger kun under strenge forudsætninger, idet der hver gang tages hensyn til dine interesser.

Cookies

Ved anvendelse af TMG's digitale tjenester kan der indsamles information om din brug af disse tjenester, f.eks. ved hjælp af cookies.

Telefonsamtaler

Telefonsamtaler med TMG-selskabers kundeservice kan blive optaget til brug for træning og coaching. Optagelserne gemmes ikke længere end strengt nødvendigt og er ikke tilgængelige for uvedkommende.

Eksterne tjenesteydere og andre websites

Hvis du via en af TMG's digitale tjenester bliver ført over til en tredjeparts website eller applikation, gælder den pågældende tredjeparts betingelser og regler om beskyttelse af personlige oplysninger. Du tilrådes at læse denne partners eller tredjeparts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

For TMG's digitale tjenester, som tredjeparters sociale medietjenester giver adgang til, gælder, at TMG registrerer de loginoplysninger, som du bruger i den forbindelse, på den måde, som er beskrevet i nærværende erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Sikring af oplysninger

TMG respekterer alle involveredes privatliv og sørger for, at personlige oplysninger behandles fortroligt og med størst mulig omhu. Alle personlige oplysninger er lagret sikkert i TMG's database. Denne database er kun tilgængelig for TMG's medarbejdere, såfremt dette er nødvendigt i forbindelse med deres stilling. TMG bestræber sig endvidere med rimelighed på at sikre sine systemer mod tab og/eller enhver form for ulovlig brug eller registrering, og iværksætter i den forbindelse under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

TMG er imidlertid ikke ansvarlig for adgang til computere eller filer, som er opnået uautoriseret, computervira eller andre ulovlige programmer spredt via annoncer, eller enhver anden følge af tilrådighedsstillelse af oplysninger til TMG.

Ret til indsigt og rettelse af oplysninger samt retten til indsigelse

Du kan til enhver tid og gratis få indsigt i dine oplysninger, som er registreret af TMG, og rette disse oplysninger om nødvendigt. Du kan også gøre indsigelse mod, at du får information eller målrette tilbud fra TMG via e-mail, telefon, post og/eller sms. Hvis du vil gøre brug af én af disse muligheder, kan du gøre dette skriftligt via:

KEESING Danmark A/S

Bernhard Bangs Allé 23, 1.

DK-2000 Frederiksberg

Du kan også sende en e-mail til info@keesing.dk

 

Ændring af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

TMG forbeholder sig ret til at ændre denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Enhver ændring offentliggøres på denne side. Vi tilråder dig at læse denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger jævnligt, så du altid er bekendt med indholdet af den gældende erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er senest ændret 7. december 2012.