Hurtig Levering
Hurtig levering 1-3 dage
Altid de bedste tilbud
Vælg abonnement Op til 20% rabat
Fuld Returret
Fuld returret 14 dages returret
Officiel Tankesport webshop
Officiel Tankesport webshop Det fulde sortiment

Handelsbetingelser

Aftalens indgåelse 

Når du foretager et enkelt køb eller tegner et abonnement på tankesport.dk, indgår du aftale med: 
 
Keesing Danmark A/S (Tankesport) 
Arne Jacobsens Allé 17 
2300 København 
CVR 89964318 
 
Enkeltkøb og/eller abonnement 

Når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering som dokumentation for købet på e-mail. Hvis du har købt et eller flere enkeltblade modtager du disse blade i løbet af få dage. 

Hvis du har tegnet at abonnement, så modtager du i løbet af kort tid en kvittering med de nødvendige oplysninger om dit abonnement, og hvornår du kan forvente at modtage dit første nummer.

 

BEMÆRK! 

Har du købt både et abonnement og et eller flere enkeltmagasiner, så sender vi først enkeltmagasiner og derefter, på udgivelsesdagen, dit abonnementsblad. Enkeltblade og abonnementsblade leveres aldrig samtidig. Bemærk, at der kan være meget lange leveringstiden på din første abonnementsudgave, specielt ved titler med lav udgivelsesfrekvens. 

 
Sådan fungerer dit abonnement 
Såfremt du har købt et abonnement på et blad, så fremsendes dette senest på udgivelsesdatoen. Bemærk, at der kan være meget lange leveringstiden på din første udgave, specielt ved titler med lav udgivelsesfrekvens. 
 
Hvis ikke andet er nævnt, er abonnementet løbende, dvs. at det efter introduktionsperioden automatisk fortsætter til gældende normalpris, indtil det opsiges. Gældende normalpriser kan ses på tankesport.dk under den enkelte titel. Du skal være over 18 år for at være abonnent. Hvis du er under 18 år, skal vi have dine forældres eller værges samtykke. 
 
Betaling for abonnement
Når du betaler dit abonnement med kreditkort eller Mobile Pay, accepterer du samtidig, at Keesing Danmark A/S automatisk kan trække penge på dit kreditkort, hver gang abonnementet fornyes. Vi trækker pengene på selve bestillingsdagen eller få dage efter. Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit kreditkort bliver spærret eller udløber. Det kan du gøre på tankesport.dk under ”Mit abonnement”. 
Såfremt du ikke har opdateret dine betalingsoplysninger rettidigt, vil dit abonnement blive opkrævet via e-mail. 

 

Du kan efterfølgende også vælge at tilmelde din betaling til Betalingsservice. Ved tilmelding til Betalingsservice vil vi automatisk sørge for, at pengene trækkes på din konto, hver gang dit abonnement skal fornyes, medmindre du rettidigt har opsagt det. 
 
BEMÆRK! Der kan gå op til flere måneder, fra du har bestilt, til dit blad udkommer afhængig af, om vi har det pågældende magasin på lager.  
 
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig med Girokort. Hvis du tidligere har valgt at betale dit abonnement via girokort, så sender vi dette til dig i et selvstændigt brev. Der pålægges et girokortgebyr på kr. 25,- per udsendt girokort. Du bedes betale dette indbetalingskort inden forfaldsdatoen. Vi anbefaler at du kontakter kundeservice og ændre din betalingsform. Ved manglende betaling sendes en rykkerskrivelse pålagt gebyr på kr. 100 pr. stk. Vi sender i alt tre rykkerskrivelser til dig. Såfremt du stadig ikke har betalt for dit abonnement, så sender vi det skyldige beløb til inddrivelse hos vores advokat. 
 
Vi har desværre ikke mulighed for at sende magasiner til udlandet inkl. Grønland og Færøerne. 
 
Introduktionstilbud  
Hvis du ikke tidligere har haft et abonnement på et magasin, kan du, hvis det tilbydes, benytte dig af et introduktionstilbud. Hvis du tidligere har abonneret på dette magasin, kan du ikke benytte dig af et introduktionstilbud på samme leveringadresse før tidligst seks måneder efter, at dit seneste abonnement er ophørt.  
 
Fortrydelsesret 
Uanset om du har købet et enkelt eksemplar eller et abonnement så har du har ret til at fortryde dit køb i 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra det tidspunkt, hvor du modtager dit første magasin. Hvis fristen udløber på en helligdag eller en lørdag, kan du vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet. 
 
Du kan kun bruge din fortrydelsesret, hvis du endnu ikke har taget dit magasin i brug. I praksis betyder det, at du ikke er påbegyndt læsning eller løsning.  
 
Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du – inden du tager magasinet i brug og inden udløbet af 14-dagesfristen – i en skriftlig erklæring, sammen med magasinet, meddele dette til: 

Keesing Danmark A/S 
Arne Jacobsens Allé 17 
2300 København  
Herefter refunderer vi din betaling hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. OBS! Du hæfter selv for portoudgifter. 
 
Opsigelse 
Du kan til enhver tid vælge at opsige dit abonnement til ophør af den igangværende abonnementsperiode. 
 
Ønsker du at opsige dit abonnement med kortere varsel (dog minimum med en måneds varsel), bedes du ringe til os. Er der binding på abonnementet, kan det først opsiges efter bindingens udløb. 
 
Opsigelse af abonnementet sker på tankesport.dk under ”Mit abonnement”. Her kan du også se, hvornår din nuværende abonnementsperiode udløber. 
Manglende betaling eller nægtet modtagelse af blad betragtes ikke som opsigelse af abonnement og fritager dig ikke for betaling 
 
Ændring af dine oplysninger 
Har du ændringer til dit abonnement, f.eks. adresseændringer, nyt kreditkort mm, gøres det på tankesport.dk under ”Mit abonnement”. Det er dit eget ansvar at oplyse adresseændringer, da vi ikke automatisk får besked herom. Ændringer skal meddeles senest 30 dage før, de skal træde i kraft.  
 
Introduktionstilbud og tilbud, der inkluderer en velkomstgave 
Indeholder dit velkomsttilbud en gave, sendes denne senest fire uger efter, at din indbetaling er registreret. 
 
Hvis du tegner et abonnement med en tilhørende velkomstgave, hvor modtageradresse er en anden end betaleradresse, sendes gaven altid til leveringsadressen.  
 
Har du ikke hentet pakken inden for tidsfristen, kan den gensendes mod betaling på 75 kr. til dækning af porto og ekspedition. Vi tager forbehold for udsolgte gaver. 
 
Når du giver et abonnement i gave til en anden, så fortsætter abonnementet, indtil det opsiges, medmindre andet er oplyst i tilbuddet. Opkrævning sker altid til den oprindelige betaler. 
 
Ophavsrettigheder 
Al indhold tilhører Keesing Danmark A/S eller tredjeparter. Al kopiering, distribution eller anden brug af dette indhold er forbudt uden skriftligt samtykke. Du har som kunde ingen rettigheder til kommerciel brug, salg, videresalg, eksemplarfremstilling, distribution eller promovering af dette indhold.  
 
Ændringer i vilkår og priser 
Keesing Danmark A/S kan løbende ændre abonnementspriserne. Prisstigninger vil først træde i kraft for den efterfølgende betalingsperiode på dit abonnement. Du kan således opsige abonnementet i henhold til de almindelige opsigelsesregler for dit abonnement ved udgangen af din nuværende betalingsperiode, uden at prisstigningen således slår igennem for dig. 
 
Keesing A/S kan løbende ændre og tilrette abonnementsbetingelserne. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en varsling via e-mail. Ved væsentlige ændringer kan aftalen opsiges med 14 dages varsel med virkning, fra ændringen træder i kraft. 
 
Persondata 
Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har ret til indsigt i dine personoplysninger. Du kan ændre i dine oplysninger på tankesport.dk under ”Mit abonnement”. 
 
Elektronisk henvendelse 
Ved oprettelsen af et abonnement giver du os samtidig samtykke til, at Keesing Danmark A/S må kontakte dig via e-mail med vejledning i, hvordan du får mest ud af dit abonnement samt informationer om opdateringer, ændringer, indhold og lign. vedr. abonnementet. Du kan når som helst afmelde dette, enten direkte på tankesport.dk under ”Mit abonnement”, i e-mailen eller ved at sende en mail til [email protected]
 
Tvister 
Tvister skal søges løst i mindelighed. Hvis parterne ikke kan komme til enighed, kan tvisten indbringes for passende klageorgan eller afgøres ved danske domstole og efter dansk ret. En klage kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus https://kpo.naevneneshus.dk/. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail [email protected] 
 
Kundeservice  
Tankesport.dk - Keesing Danmark A/S
Tlf. 70 60 89 99 / E-mail: [email protected]
Mandag-torsdag: 08.00-21.00
Fredag: 08.00-20.00
Lørdag: 09.00-16.00
Søndag og helligdage: 09.00-15.00
Du bør altid have dit kundenummer klar, når du ringer.